درب های اتاقی آتاک درب

درب های اتاقی آتاک درب

درب های اتاقی آتاک درب صورت ترکیب چوب خالص و ام دی و همچنین بصورت درب داخلی تمام چوب تولید می گردد این نوع درب های به دلیل از استفاده از شبکه داخلی تمام چوب کندو عسلی با وجود چوب بودن امکان تاب بر داشتن پس از استفاده را ندارد همچنین جهت رنگ آمیزی درب های اتاقی از رنگ پلی اورتان گنج ترکیه استفاده می گردد.

کلیه چارچوب های چوبی درب های اتاقی محصول آتاک درب دارای چارچوب یک تیکه چوبی می باشند که باعث راحتی در نصب و زیبایی بیشتر می گردد.