درب اتاق

این شرکت در زمینه تولید انواع درب چوبی اتاقی نیز فعالیت دارد عمپه محصولات این شرکت در زمینه درب داخلی تولید محصولاتی با متریال چوب خالص و استفاده از جوب های بلوط و راش و گردو می باشد 

درب داخلی تمام جوب راش

این نوع درب اتاق حهت مناطق گرمسیر و سردسیر فاقد رظوبت مناسب می باشد و عمدتا حهت مناطقی شبیه تهران و دماوند قابلیت استفاده دارد و جهت مناطق شرجی توصبه نمی گردد و عمده محصولات ما در زمینه درب اتاق با چوب راش تولید می گردند

درب داخلی تمام چوب بلوط

بهترین متریال جهت تولید درب داخلی جوب بلوط می باشد این نوع متریال به دلیل مقاومت بالا جهت مناطق شرچی نیز توصیه می گردد و هموتره مورد استفاده حهت ساختمان های لوکس که متریال خوبی در ان استفاده شده است قرار می گبرد  سالانه شرکت اتاک درب محصولات متنوعی را در این زمینه تولید و روانه بازار می کند