اغاز معادلات تجاری بر پایه صنعتی شدن جهان امروز شکل گرفته است

 

روند افزایش جمعیت شهرها در کشورهای بزرگی که سرمایه دار می باشند می تواند کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور ها نماید توجه به اصول و پایه های اصلی سازمانی می تواند روند بسیار مفیدی را در این جریان داشته باشد صنعتی شدن دنیای امروزی به تدریج باعث افزایش شهرنشینی شده است به ادامه این روند دنیا و کره زمین به یک غول آهنی تبدیل خواهد شد صنایع بزرگ و اهنی در دنیا پیشگام تولیدات صنعتی شده اند و همه روزه بر تعداد این صنایع افزوده می شود با صنعتی شدن شهرها و هجوم مردم به زندگی در شهرها تامین امنیت شهرها هر روز سخت تر می گردد اولین گام می تواند از درب یک منزل باشد درب ضد سرقت می تواند یکی از گزینه های مناسب باشد.

 

روند رشد صنایع در شهرها بسیار تاثیرات بزرگی گذاشته است و عمدتا با خروج انسان از روستاها و ورود به شهرا بسیار از موارد تغییر پیدا کرده است صنعت چوب و در ضد سرقت همیشه جز پر طرفرارترین صنایع کشوری محسوب می گردد به طوریکه هر لحظه بر تعداد این انسان اضافه می گردد

 

در صنایع بزرگ

درب ضد سرقت ترک بسیار جایگاه والایی دارد و در شهرهای صنعتی در ضد سرقت ترک بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

 درب ضد سرقت